Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Szkolenie online dotyczące KSR nr 15

Tekst: Dziękujemy za tak duże zainteresowanie! Powiększamy pulę miejsc na szkolenie dot. KSR 15.

Data dodania: 2 listopada 2022


Instytut Finansów, we współpracy z Ministerstwem Finansów, organizuje bezpłatne szkolenie dotyczące KSR nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”.

Szkolenie jest elementem rozpowszechniania najnowszego standardu, którego celem jest określenie zasad rachunkowości stosowanych w odniesieniu do ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawnień przychodów ze sprzedaży dóbr.

Nowe regulacje objaśniają, w jakim momencie i jakiej kwocie należy ujmować przychody w księgach rachunkowych oraz w jaki sposób ujawniać o nich informacje w sprawozdaniu finansowym.

Szkolenie poprowadzi pani Katarzyna Trzpioła, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista z zakresu rachunkowości finansowej (w tym MSSF), zarządczej i podatkowej. Autorka licznych opracowań, artykułów i książek z zakresu rachunkowości. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości

Terminy szkolenia:

30.11.2022 r.

01.12.2022 r.

06.12.2022 r.

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem organizowanym dla księgowych z Krajowego Standardu Rachunkowości nr 15 „ Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” Instytut Finansów powiększył limit miejsc dla uczestników z 400 do 2000.

Zapraszamy do zapisu na szkolenie przez formularz rejestracyjny:

Szkolenia online KSR nr 15 – Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów – Instytut Finansów (infin.gov.pl)

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność