Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Analiza Instytutu Finansów: Unijne reguły fiskalne a polityka budżetowa Polski

Data dodania: 20 grudnia 2023


Wraz z publikacją najnowszej analizy Instytutu Finansów, przyglądamy się zgodności polskiej polityki budżetowej z unijnymi regułami fiskalnymi określonymi w Paku Stabilności i Wzrostu (SGP). Oto główne punkty, które warto poznać z publikacji: „Unijne reguły fiskalne – zgodność i związek z dyskrecjonalną polityką fiskalną”, przygotowaną przez ekspertów Instytutu Finansów.

Pakt Stabilności i Wzrostu: Krótka charakteryzacja

Pakt Stabilności i Wzrostu, ustanowiony w 1997 roku, ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). Choć państwa członkowskie zachowują autonomię w kwestii polityki fiskalnej, po podpisaniu Paktu zobowiązały się do przestrzegania określonych reguł fiskalnych.

Ewolucja SGP: Od Maastricht do dziś

Początkowo oparty na dwóch regułach dotyczących deficytu i długu sektora publicznego, SGP ewoluował w odpowiedzi na zmieniające się realia gospodarcze. Obecnie obejmuje cztery główne reguły, w tym strukturalne saldo budżetowe i regułę wydatkową.

Cel analizy Instytutu Finansów

Najnowsza analiza skupia się na ocenie zgodności numerycznej polityki fiskalnej Polski z czterema głównymi regułami SGP. Eksperci Instytutu Finansów opierają się na danych empirycznych zebranych przez European Fiscal Board, obejmujących okres od 2005 do 2022 roku.

Metodologia analizy

Ocenę przestrzegania reguł fiskalnych oparto na tzw. zgodności numerycznej, która nie bazuje na ocenie formalnej zgodności z przepisami prawa, lecz na wynikach budżetowych państw członkowskich UE. Zastosowano proste miary statystyczne, takie jak statystyki opisowe oraz miary dwuwymiarowej korelacji liniowej.

Polska na tle Unii Europejskiej

Analiza uwzględnia wszystkie kraje UE od 1998 roku. W przypadku Polski, która przystąpiła do UE w 2004 roku, analiza skupia się na latach od momentu przystąpienia do 2022 roku. Autorzy publikacji zwracają uwagę na hipotetyczne oceny dla krajów przystępujących po 1997 roku.

Praca specjalistów z  Instytutu Finansów rzuca światło na zgodność polityki fiskalnej Polski z unijnymi regułami. Dostarcza ważnych informacji na temat stabilności gospodarczej kraju w kontekście integracji europejskiej. Ostateczne wnioski i rekomendacje można znaleźć w pełnym raporcie, który jest dostępny na stronie Instytutu Finansów.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną publikacją, która dostępna jest na stronie Instytutu Finansów pod adresem: Unijne reguły fiskalne – zgodność i związek z dyskrecjonalną polityką fiskalną – Instytut Finansów (infin.gov.pl) 

Analiza ta stanowi wkład w zrozumienie roli, jaką pełnią unijne reguły fiskalne w kształtowaniu polityki budżetowej państw członkowskich, a także ich wpływu na stabilność i wzrost gospodarczy w obrębie Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność