Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Co sądzą Polacy o finansowaniu inwestycji strategicznych w Polsce? Odpowiadamy!

is 5 www

Data dodania: 13 lipca 2023


W najnowszej informacji sygnalnej Instytutu Finansów przedstawiono fakty na temat opinii Polaków dotyczącej źródeł finansowania strategicznych inwestycji w naszym kraju.

Narodowe inwestycje strategiczne przynoszą pozytywne zmiany w krajowym rzeczowym majątku trwałym, są dokonywane dla zrealizowania długofalowych celów strategicznych rozwoju Polski. Cele te wynikają ze zidentyfikowanych kluczowych globalnych, europejskich i krajowych trendów kształtujących przyszłość w sferze gospodarczej, bezpieczeństwa i społecznej. Inwestycje te mają zapewnić społeczeństwu dobrobyt, a gospodarce rozwój. Decyzje w ich obszarze podejmowane są na szczeblu Rady Ministrów, a do ich finansowania może być użyty budżet państwa oraz inne źródła – piszą autorzy informacji sygnalnej Instytutu Finansów w jej wstępie.

Co sądzą na ten temat Polacy? Jak ich zdaniem należy finansować strategiczne inwestycje? Takie właśnie pytania zadano respondentom. Informację sygnalną na ten temat przygotowali eksperci Instytutu Finansów dr Katarzyna Obłąkowska, dr hab. Łukasz Jabłoński oraz dr Jakub Bartak.

Zespół Analiz Behawioralnych i Badań Społecznych zajął się tematem, który ma istotne znaczenie dla naszej gospodarki i życia społeczno-politycznego. Zapytaliśmy Polaków o ich zdanie na temat finansowania inwestycji strategicznych, sprawdziliśmy, na ile nasi obywatele uważają, że takie inicjatywy powinny pozostawać w gestii państwa i w jaki sposób winny być realizowane – mówi Łukasz Chrobak, Dyrektor Instytutu Finansów.

Z informacji sygnalnej dowiemy się, że w maju 2023 roku aż 72 proc. obywateli naszego kraju uważało, że państwo polskie na poziomie centralnym powinno dbać o rozwój inwestycji strategicznych w Polsce. Przeciwnego zdania było zaledwie 5 proc. respondentów.

Zachęcamy do zapoznania się z całością naszej informacji sygnalnej!

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność