Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Czwarty zjazd III edycji Akademii Instytutu Finansów: Analiza polityki społecznej i fiskalnej państwa

Data dodania: 29 stycznia 2024


27 stycznia br. miało miejsce czwarte, inspirujące spotkanie III edycji Akademii Instytutu Finansów. Tym razem uczestnicy zebrali się, aby przeanalizować tematykę „Polityki społecznej i fiskalnej państwa”. Wydarzenie nie tylko dostarczyło merytorycznych prelekcji, ale także stanowiło podstawę do angażującej dyskusji.

Inauguracyjny Wykład Dr hab. Anny Moździerz: „Finanse publiczne w obliczu konsolidacji”

Rozpoczęcie zjazdu upłynęło pod znakiem wykładu inauguracyjnego, który zagłębił się w kompleksową analizę finansów publicznych. Dr hab. Anna Moździerz, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, przygotowała prezentację zatytułowaną „Finanse Publiczne w obliczu konsolidacji”. Jej wystąpienie dotknęło kluczowych kwestii, obejmując moment rozpoczęcia konsolidacji, strategie, narzędzia tego procesu, pomiar skutków makroekonomicznych działań konsolidacyjnych oraz przykłady konsolidacji w krajach UE w kontekście Polski.

Dr Maria Gagacka o polityce społecznej wobec nowych wyzwań

Kolejną prelegentką była dr Maria Gagacka z Uniwersytetu Radomskiego, która skupiła się na temacie „Polityki społecznej wobec nowych wyzwań – od pomocy do Inwestycji”. Dr Gagacka, ceniona badaczka i socjolożka, przyniosła głębokie spojrzenie na obszary aktywności społecznej i innowacyjnych usług socjalnych. Jej prezentacja obejmowała również zagadnienia związane z pomocą społeczną oraz współpracą międzysektorową.

Zjazd zgromadził blisko 40 uczestników z całej Polski i odbył się w obecności dr hab. Łukasza Jabłońskiego, przewodniczącego Rady Programowej Akademii Instytutu Finansów, oraz Izabelli Gołaszewskiej-Mazek, wicedyrektorki Instytutu Finansów.

Perspektywy na przyszłość

Zjazd był moderowany przez Michała Pogodowskiego, odpowiedzialnego za komunikację Instytutu Finansów. – Mamy nadzieję, że uczestnicy czwartego zjazdu Akademii Instytutu Finansów wynieśli z niego wiele cennych informacji i refleksji. Życzymy im, aby te doświadczenia pomogły im lepiej zrozumieć złożone problemy związane z polityką społeczną i fiskalną państwa – powiedział Michał Pogodowski

Wysoki poziom prezentacji oraz aktywne uczestnictwo potwierdzają, że kolejne zjazdy również będą niezwykle interesujące. Wkrótce odbędą się kolejne spotkania Akademii Instytutu Finansów, kontynuujące cykl wydarzeń związanych z finansami i gospodarką.

Zobacz więcej:
III zjazd Akademii Instytutu Finansów: Prawo i etyka w finansach publicznych
Innowacyjność w sektorze publicznym: Podsumowanie drugiego zjazdu III Akademii Instytutu Finansów

 

 

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność