Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Nowe opracowanie: Duże przedsiębiorstwa w Polsce: Stan i perspektywy

Data dodania: 21 grudnia 2023


Ostatnie lata przyniosły znaczący rozwój dużych firm w Polsce, co sprawia, że ich rola staje się coraz istotniejsza w kontekście gospodarki, bezpieczeństwa społeczeństwa i rozwoju technologicznego. W związku z tym Instytut Finansów opublikował nowe opracowanie pod tytułem „Duże przedsiębiorstwa w Polsce: Stan i perspektywy”.

Czym są duże przedsiębiorstwa?

W ten sposób określa się ogół grup przedsiębiorców, którzy odgrywają kluczową rolę w gospodarce, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego REGON, na początku 2023 roku w Polsce zarejestrowanych było 4 239 tych podmiotów, co stanowiło tylko 0,08% ogólnej liczby działających firm.

Mimo to, duże przedsiębiorstwo mają znaczący udział w ogólnym zatrudnieniu, co jest jednym ich głównych atutów – około 30% pracujących zatrudnionych jest w takich firmach i zakładach pracy.

Wpływ dużych przedsiębiorstw na gospodarkę

Podmiot o tej wielkości ma lepsze możliwości inwestycyjne i zdolność do rozwoju i wdrażania innowacji, co ma istotne implikacje dla funkcjonowania gospodarki narodowej. Przykład wskazujący na rolę dużych przedsiębiorstw to m.in. obszar bezpieczeństwa cyfrowego i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, jak np. realizacja przyłączeń światłowodowych dla gospodarstw domowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W pandemii COVID-19 popyt na produkty medyczne wielokrotnie przewyższał możliwości podaży wielu przedsiębiorstw farmaceutycznych. Jednocześnie przerwane łańcuchy dostaw uniemożliwiały sprawne zaopatrywanie podmiotów medycznych w najpotrzebniejsze artykuły. Dzięki sprawnej adaptacji oraz zwiększeniu udziału całego polskiego sektora farmaceutycznego stałe dostawy lekarstw były zabezpieczone, a bezpieczeństwo mieszkańców zagwarantowane.

Perspektywy rozwoju dużych przedsiębiorstw

Duże przedsiębiorstwo pełni fundamentalną funkcję w gospodarce, będąc jednocześnie źródłem innowacji oraz stabilizatorem rynku pracy. Jest to sektor, który generuje stabilne i systematycznie rosnące wpływy z tytułu podatku CIT, co ma ważne znaczenie dla finansów publicznych. W czasie pandemii COVID-19 duże przedsiębiorstwo mogło utrzymać dotychczasową działalność dzięki temu, że było w stanie przystosować się do nowych warunków, co potwierdza, że jest to sektor silny i gotowy do zmian.

Opracowanie Instytutu Finansów stanowi podstawę do dalszych, bardziej szczegółowych badań, oferując szeroki kontekst dla zrozumienia złożoności i znaczenia tego sektora.

Pełną wersję opracowania „Duże przedsiębiorstwa w Polsce: Stan i perspektywy” można nieodpłatnie pobrać pod adresem: https://infin.gov.pl/opracowania/duze-przedsiebiorstwa-w-polsce-stan-i-perspektywy/

Zobacz więcej:

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność