Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Instytut Finansów na Forum Wizja Rozwoju

fwr www

Data dodania: 19 czerwca 2023


Jednym z elementów szóstej edycji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni był panel „Wpływ kryzysów na trzecią dekadę XX wieku” moderowany przez dr Katarzynę Obłąkowską, ekspertkę Instytutu Finansów.

Forum Wizja Rozwoju to od lat ważne wydarzenie na mapie kongresów i eventów gospodarczych odbywających się w naszym kraju. W tym roku Instytut Finansów wziął aktywny udział w wydarzeniu poprzez organizację panelu dyskusyjnego skupiającego się wokół wydarzeń ostatnich lat i mających realny wpływ na gospodarkę światową.

Jesteśmy dumni udziałem w tak ważnym wydarzeniu jak Forum Wizja Rozwoju. Podczas forum podejmowane są rozliczne tematy dotyczące polskiej gospodarki, następuje wymiana doświadczeń na płaszczyźnie administracji i biznesu. To sprawy niezmiernie ważne   mówi Łukasz Chrobak, Dyrektor Instytutu Finansów.

Forum Wizja Rozwoju to wymiana różnorodnych doświadczeń i okazja do spotkania z wybitnymi ekspertami w swoich dziedzinach, wśród których znalazła się dr Katarzyna Obłąkowska, Kierownik Zespołu Analiz Behawioralnych i Badań Społecznych Instytutu Finansów.

Kryzysy, które dotychczas wystąpiły w XXI w., czyli finansowy, pandemiczny, migracyjny, wojenny, energetyczny, inflacyjny, a także demograficzny i terrorystyczny, przyniosły szereg wielkich wyzwań gospodarczych i przedefiniowały priorytety w Europie i w Polsce. Na naszych oczach zachodzą zmiany w gospodarce globalnej i europejskiej, pojawiają się wyzwania bezpieczeństwa, zarządzania i rozwoju. Potrzebujemy dziś ożywionej dyskusji, aby wypracowywać i wdrażać rozwiązania odpowiednie w nowej rzeczywistości i w obliczu kryzysów – stwierdziła doktor Katarzyna Obłąkowska.

Instytut Finansów był obecny także w ubiegłorocznej edycji Forum Wizja Rozwoju. Poruszana wówczas była problematyka rozwoju systemu płatniczego w Polsce w kontekście zmian w bezpieczeństwie IT oraz cyfryzacji.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność