Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Instytut Finansów na konferencji „Finanse samorządu terytorialnego w warunkach kryzysowych” na UMCS w Lublinie

konferencja 21 czerwca

Data dodania: 21 czerwca 2023


Na konferencji zorganizowanej w Lublinie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytet w Białymstoku, przy współpracy z Instytutem Finansów, zrealizowano panel dyskusyjny „Kierunki racjonalizacji polskiego systemu finansów samorządowych”. Moderatorem dyskusji był ekspert Instytutu Finansów, dr hab. Paweł Felis, prof. SGH.

Konferencja odbyła się w dniach 20-21 czerwca 2023 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem wydarzenia była wymiana doświadczeń i prezentacja wyników najnowszych badań dotyczących gospodarki finansowej Jednostek Samorządu Terytorialnego. Niezwykle istotną częścią konferencji był współorganizowany przez Instytut Finansów panel dyskusyjny skupiony przede wszystkim wokół tematu źródeł dochodów własnych i kierunków ich racjonalizacji.

Eksperci i naukowcy z wielką uwagą przyglądają się potencjalnym modelom kształtowania finansów publicznych wykorzystywanych przez samorządy. Efekty ich prac są widoczne dookoła nas. To od naszych burmistrzów, wójtów czy prezydentów zależą prace jednostek ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Fundusze samorządowe pokrywają także inwestycje w edukację oraz infrastrukturę. Dzisiaj analiza potencjalnych kierunków mogących zracjonalizować pewne obszary wydaje się jednym z najbardziej kluczowych elementów dyskusji o finansach publicznych – mówi Dyrektor Instytutu Finansów Łukasz Chrobak.

Debatę z udziałem przedstawicieli nauki, administracji rządowej i samorządowej poprzedziło wystąpienie Profesora SGH dr. hab. Pawła Felisa, eksperta Instytutu Finansów, nawiązujące do najważniejszych problemów i wyzwań finansów jednostek samorządu terytorialnego. Zebrani mogli się zapoznać m.in. z najnowszymi wynikami badań nt. wpływu ostatnich zmian podatkowych na dochody gmin, zrealizowanych na szerokiej grupie samorządowców z sześciu województw, m.in. z Lubelszczyzny i Mazowsza.

Kluczowym zadaniem powinno być stworzenie modelu referencyjnego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w Polsce. Niewątpliwie powinny być wzięte pod uwagę: makroekonomiczne podstawy modelu, system udziałów podatkowych, racjonalizacja systemu podatków lokalnych. Nie można jednak zapominać o uwarunkowaniach zewnętrznych i wewnętrznych – mówi dr hab. Paweł Felis, prof. SGH.

Patronat nad konferencją objęli między innymi Rektorzy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu w Białymstoku oraz Prezydent Miasta Lublin.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność