Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Powstaje Czasopismo Naukowe Instytutu Finansów

okładka

Data dodania: 14 czerwca 2023


„Studia i Analizy Instytutu Finansów” to nowopowstałe czasopismo naukowe, dedykowane dziedzinie nauk społecznych. Oficjalne rozpoczęcie prac nad półrocznikiem zainaugurowano 14 czerwca podczas uroczystego powołania Rady Programowej oraz Kolegium Redakcyjnego.

Pierwszy numer czasopisma naukowego „Studia i Analizy Instytutu Finansów” planowany jest w nadchodzących miesiącach. Ten ogólnopolski półrocznik naukowy będzie wydawany przez Wydawnictwo Instytutu Finansów. Zostaną w nim opublikowane artykuły naukowe z zakresu różnych dyscyplin, m.in. ekonomii i finansów, nauk o polityce i administracji, nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk prawnych. Czasopismo ma stanowić interdyscyplinarne forum debaty naukowej i publikacji wyników badań poświęconych aktualnym zagadnieniom społeczno-gospodarczym.

Tworzymy czasopismo interdyscyplinarne. Chcemy rozpowszechniać wiedzę na temat ekonomii, finansów i innych powiązanych z nimi dziedzin. Naszym celem jest publikowanie recenzowanych artykułów o znaczącej wartości merytorycznej. Rada Programowa oraz Kolegium Redakcyjne złożone z naukowców legitymujących się znakomitym dorobkiem będą dbać o odpowiednio wysoki poziom – mówi Łukasz Chrobak, Dyrektor Instytutu Finansów.

Radę Programową zaprezentowano oficjalnie 14 czerwca. W jej składzie znaleźli się naukowcy łączący wiedzę i doświadczenia wielu ośrodków akademickich.

Rada Programowa:

Jesteśmy zaszczyceni, że będziemy mogli współpracować z tak uznanymi naukowcami. Dla naszej redakcji to ważne, że osoby o takim doświadczeniu, zasłużone dla nauki, będą członkami rady programowej czasopisma naukowego Instytutu Finansów. Jestem także niezmiernie szczęśliwy, że w tym gremium znaleźli się przedstawiciele wielu różnych ośrodków akademickich. Państwa wiedza i doświadczenie będą dla nas niezwykle istotne, Nasze wspólne działania bez wątpienia przyczynią się do rozwoju czasopisma– mówi dr hab. Paweł Felis, prof. SGH i Redaktor naczelny „Studiów i Analiz Instytutu Finansów”.

Czasopismo będzie mieć formę wydawnictwa elektronicznego działającego na zasadzie open access oraz w klasycznej drukowanej formie.

Naszym celem jest podniesienie rangi nowopowstałego czasopisma w ośrodkach akademickich. Liczymy na sukcesywny rozwój każdej powstającej publikacji. Dzięki wsparciu ekspertów i wybitnych naukowców możemy stać się punktem odniesienia do przyszłych prac badawczych w obszarze ekonomii i finansów. Dlatego już teraz pragniemy gorąco zaprosić do włączenia się w proces powstawania pierwszego numeru wszystkich pracowników naukowych chcących podzielić się wynikami swoich badań – dodaje Łukasz Chrobak.

Aktualnie wszystkie niezbędne informacje na temat „Studiów i Analiz Instytutu Finansów” znajdują się w oddzielnej zakładce „Czasopismo” na stronie internetowej Instytutu Finansów www.infin.gov.pl Pod koniec sierpnia do dyspozycji pracowników naukowych oraz studentów oddana zostanie oddzielna domena poświęcona czasopismu. Tam do dyspozycji będą wszystkie przyszłe wydania, z podziałem na artykuły.

Kolegium Redakcyjne:

dr hab. Paweł Felis, prof. SGH

Marta Szelichowska-Kiziniewicz

Elżbieta Buk

dr Elżbieta Jędruszczak

dr Katarzyna Agnieszka Obłąkowska

dr Agnieszka Tłaczała

dr Paweł Umiński

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność