Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Prezentacja wybitnych ekonomistów upamiętnionych w opracowaniu „Almanach polskiej myśli ekonomicznej XX wieku”

Tekst: Almanach polskiej myśli ekonomicznej XX wieku. Adam Doboszyński, Ignacy Czuma

Data dodania: 13 grudnia 2022


Prezentujemy kolejnych dwóch wybitnych polskich ekonomistów, którzy znaleźli się w „Almanachu polskiej myśli ekonomicznej XX wieku”, którego premiera będzie miała miejsce już w najbliższy czwartek 15.12. Almanach upamiętnia sylwetki i idee najbardziej wybitnych polskich ekonomistów na przestrzeni dekad, których myśl i dokonania przedstawione zostały w opracowaniu. 

Adam Doboszyński

Źródło: IPN w Warszawie

Doboszyński Adam

Adam Władysław Doboszyński urodził się 11 stycznia 1904 w Krakowie, a zmarł 29 sierpnia 1949 w Warszawie. Był polskim inżynierem, politykiem, oficerem rezerwy saperów i pisarzem, a także członkiem Obozu Wielkiej Polski oraz Stronnictwa Narodowego. Był prekursorem i jednym z czołowych przedstawicieli polskiego dystrybucjonizmu. Jego proces polityczny i śmierć była jednym z symboli rozpoczęcia w Polsce terroru stalinowskiego. 

Ignacy Czuma

                  Źródło: http://www.czuma.pl/ignacy/              

Czuma Ignacy

Ignacy Czuma (ur. 22 października 1891 r. – zm. 18 kwietnia 1963 r.). W 1922 r. został wykładowcą w Katedrze Skarbowości i Prawa Skarbowego Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL. W latach 1926-1928 i 1933-1934 był prodziekanem Wydziału Prawa, a w latach 1938-1939 prorektorem KUL. Jednocześnie prowadził aktywną działalność polityczną i społeczną. Był członkiem Akcji Katolickiej, Polskiego Związku Zachodniego i innych organizacji. Od 1927 r. należał do Polskiego Stronnictwa Katolicko-Ludowego. W 1938 r. stanął na czele Komitetu Przeciw Komunistycznego (Ligi Antybolszewickiej). W latach 1930-1935 był posłem na Sejm RP z listy BBWR. Uczestniczył w pracach nad konstytucją kwietniową z 1935 r., m.in. był autorem zawartego w niej sformułowania o odpowiedzialności prezydenta przed Bogiem i historią.                                                                                                                                                                                                                          

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność