Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Polacy oszczędzają i coraz chętniej popierają energię jądrową. Debata Instytutu Finansów na temat transformacji energetycznej

Trójka ekspertów siedzi w rzędzie w fotelach, bierze udział w nagraniu debaty. Dwoje z ekspertów to kobiety, jeden mężczyzna. Po lewej od nich siedzi prowadzący debatę.

Data dodania: 15 grudnia 2022


Instytut Finansów przedstawił raport omawiający kluczowe wyzwania związane z transformacją energetyczną w Polsce. Wskazał on, że przemiany w naszym kraju są konieczne oraz oczekiwane. Raportowi towarzyszyła debata ekspertów na temat przemian polskiego rynku energii.

Instytut Finansów zorganizował debatę na temat polskiego rynku energii i transformacji energetycznej. Inspiracją do debaty stał się opublikowany przez Instytut raport „Finansowe i legislacyjne aspekty transformacji energetycznej w Polsce”. W opracowaniu podjęto problemy barier prawnych oraz wyzwań ekonomicznych, przed którymi stoi nasz kraj w obliczu nieuchronnych przemian rynku energii. W stworzeniu publikacji udział wzięli dr Katarzyna Obłąkowska, dr Artur Bartoszewicz, Maciej Mierzwiński oraz Krzysztof Tomaszewski.

W debacie zorganizowanej w siedzibie Instytutu Finansów w Warszawie uczestniczyli eksperci związani z różnymi dziedzinami nauki i biznesu: dr Katarzyna Obłąkowska – redaktor prowadząca raportu, Mateusz Berger – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Wanda Buk, wiceprezes zarządu ds. regulacji w Polskiej Grupie Energetycznej. Debatę poprowadził Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego portalu Defence24.pl.

– Instytut Finansów w swojej działalności podejmuje różnorodne tematy dotyczące rozwoju gospodarczego Polski oraz aktualnych wyzwań, przed którymi stajemy. Nie mamy wątpliwości, że zmiany dotyczące energetyki to w tej chwili jeden z najbardziej istotnych tematów wpływających na życie nas wszystkich. Teraz i w kolejnych latach. Postanowiliśmy opisać wieloaspektowo ten problem, skupiając się przede wszystkim na kwestiach prawnych oraz tych związanych z mechanizmami finansowania transformacji. Dlatego też zorganizowaliśmy tę debatę, by ożywić dyskurs publiczny w owym zakresie – tłumaczy dyrektor Instytutu Finansów Łukasz Chrobak.

Polska poszukuje nowego miksu energetycznego

Podczas debaty dr Katarzyna Obłąkowska opisała szczegółowe cele, które stały za opracowaniem:

– Jako autorzy i przedstawiciele instytucji badawczej, jaką jest Instytut Finansów, przystępując do przygotowania raportu, zdawaliśmy sobie sprawę, że transformacja energetyczna to największe wyzwanie dla Polski w perspektywie następnych dwudziestu czy trzydziestu lat, a może nawet całego XXI w. Podjęliśmy się analizy złożoności tego wyzwania i wypracowania rekomendacji dla aktualnej i przyszłej polityki publicznej w tym zakresie, które pomogą rządzącym w kształtowaniu takich reguł tej transformacji, aby przeprowadzić ją w sposób efektywny i sprawiedliwy, łączący, a nie dzielący społeczeństwo, biorący pod uwagę bezpieczeństwo narodowe, zdrowie obywateli, koszt energii dla gospodarki i gospodarstw domowych oraz rozwój krajowych technologii, przemysłu, miejsc pracy i kompetencji.

Jak dodawała, raport Instytutu Finansów to bardzo szerokie spojrzenie na opisywany temat. Wśród aspektów ujętych w raporcie znalazły się takie kwestie jak regionalne wyzwania transformacji, mechanizmy finansowania przemian energetycznych w Polsce i w Unii Europejskiej czy wybór optymalnego miksu energetycznego dla kraju.

Konieczność poszukiwania owego nowego miksu omawiała w trakcie debaty wiceprezes PGE, Wanda Buk. Mówiąc o wadze inwestycji w ewolucję energetyki, podkreślała jednak znaczenie kwestii geopolitycznych:

– Dla naszej spółki transformacja to jedno z największych wyzwań. W przypadku Polskiej Grupy Energetycznej większość aktywów to aktywa konwencjonalne, które Polska musi w obliczu przemian odpowiednio zagospodarować. Mamy ambitne plany związane z transformacją już w tej dekadzie. Zgodnie z naszą strategią, do końca 2030 roku chcemy wybudować 2,5 GW mocy na Bałtyku, 3 GW w fotowoltaice i co najmniej 1 GW w energetyce wiatrowej na lądzie. Łączna ich wartość sięga 75 mld zł. Natomiast fakt trwającej inwazji Rosji na Ukrainę sprawia, że część inwestycji w latach 2023 i 2024 zostanie spowolniona. Obecna sytuacja, w tym zaburzone łańcuchy dostaw, nieprzewidywalne ceny paliw, sprawiają, że inwestowanie w transformację to trudniejsze wyzwanie. Będziemy robić wszystko, by te cele osiągać. Należy jednak pamiętać, że gospodarka i geopolityka to system naczyń połączonych.

Wyzwanie i szansa dla gospodarki

Mateusz Berger pytany podczas debaty o to, czy transformacja to tylko wyzwanie, czy także szansa dla polskiej gospodarki, w tym biznesu, odpowiedział:

– Transformacja energetyczna to zarówno potężne wyzwanie, jak i ogromna szansa. Jestem odpowiedzialny w ramach swoich kompetencji ministerialnych za kwestie takie jak przesył prądu i gazu czy tworzenie pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Jednym z największych wyzwań, przed którymi dziś stoimy jako państwo, jest problem dostaw. To ma oczywiście związek z trwającą wojną na Ukrainie. Dziś dodatkowo Europa bardzo dynamicznie się zmienia. Zmienia się podejście do gazu, do węgla, który ma być paliwem przejściowym. Stajemy przed pytaniami o to, czy nastąpi renesans atomu, np. czy rozwiną się reaktory SMR. Pojawia się pytanie o potencjał wodoru jako innowacyjnej technologii. To stanowi szansę dla nas wszystkich, ale by ją wykorzystać, należy działać sprawnie, tak na poziomie decyzji państwowych, jak i funkcjonowania biznesu. Aby wykorzystać szansę, która przed nami stoi, potrzebujemy wielosektorowej współpracy.

Polacy boją się wzrostu cen energii

Doktor Katarzyna Obłąkowska, komentując wyniki badań Instytutu Finansów, opisywała, jak kształtuje się dziś podejście Polaków do kwestii energetyki:

– Jako socjolog przyglądałam się w ramach raportu kwestii opinii społecznej o transformacji. Jako Instytut prowadzimy własne badania w tym obszarze. Jak widać z tych badań, wiele osób w Polsce obawia się dziś wzrostu cen energii i prawie 80 proc. Polaków deklaruje, że będzie oszczędzać energię elektryczną z uwagi na rosnące ceny. Jest to podejście ekonomiczne, a równocześnie proekologiczne. Wychodzi ono naprzeciw idei, że najtańsza energia to energia zaoszczędzona. Obawy, które zidentyfikowaliśmy, wskazują także, jak ważne są działania rządu, aby transformacja została przeprowadzona w sposób sprawiedliwy i niepogłębiający ubóstwa energetycznego.

Pora na atom, pora na synergię działań

Sekretarz stanu w KPRM omawiał też kwestię rozwoju energii atomowej w Polsce:

– Dziś toczy się dyskusja o tym, co będzie paliwem przyszłości. Szansą są małe reaktory jądrowe. Jest to rozwiązanie bezpieczne i skuteczne. Trudny do pojęcia jest dystans wobec tego rozwiązania wyrażany choćby przez Austriaków czy Niemców. Z kolei w Polsce w ostatnim czasie daje się zauważyć wzrost poparcia dla energii atomowej. To dobrze, jednak musimy pamiętać, że poparcie społeczne to dopiero pierwszy krok. Myśląc o stworzeniu energetyki atomowej w naszym kraju, musimy stworzyć w ogóle kulturę nuklearną, w tym w aspekcie naukowym oraz biznesowym. To długotrwały proces. Potrzeba nam ekspertów, naukowców, inżynierów, ludzi, którzy skutecznie poprowadzą te inwestycje.

Wanda Buk, pytana o kwestię współpracy wielu sektorów państwa w kontekście transformacji, odpowiedziała:

– Szeroko definiowanych celów transformacyjnych nie można osiągnąć tylko na poziomie administracji, tylko na poziomie biznesu czy polityki lokalnej. Musi następować tu synergia wielu obszarów. Chcemy, aby transformacja była sprawiedliwa. Abyśmy z jednej strony ograniczali wykorzystanie energii konwencjonalnej, zastępując ją OZE i energetyką jądrową, a przy tym zadbali o obszary, na których dziś rynek pracy opiera się na elektrowniach i kopalniach węgla oraz przygotowali dla lokalnej społeczności alternatywę na przyszłość.

Jak dodawała doktor Katarzyna Obłąkowska:

– Wierzymy, że nasz raport, wskazujący na konkretne rozwiązania dotyczące miksu energetycznego oraz podejmujący kwestie społeczne, gospodarcze, zdrowotne, finansowe, legislacyjne i rozwoju lokalnego związane z przemianami energetycznymi, będzie głosem w debacie w tym zakresie i doprowadzi do wdrażania rozwiązań istotnych dla rozwoju polskiej gospodarki oraz budowy bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Cieszę się, że nasze grono ekspertów zabrało głos w obszarze tych wyzwań.

Raport „Finansowe i legislacyjne aspekty transformacji energetycznej w Polsce” został opublikowany na stronie internetowej Instytutu Finansów.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność