Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Równoczesne stosowanie ulgi B+R oraz IP BOX

Tekst: Równoczesne stosowanie ulgi B+R oraz preferencji IP Box.

Data dodania: 23 listopada 2022


Równoczesne stosowanie ulgi B+R oraz preferencji IP Box

Rok 2022 przyniósł istotne zmiany w zakresie możliwości równoczesnego skorzystania z IP Box i B+R. Polski Ład przyznał podatnikom osiągającym dochody z kwalifikowanych IP prawo do dwukrotnego odliczenia kwalifikowanych kosztów w ramach ulgi B+R.  Nowa regulacja oceniana jest jednoznacznie pozytywnie, jako rozwiązanie korzystne dla podatników spełniających przesłanki zastosowania obu mechanizmów.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R)

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) obowiązuje w Polsce od 2016 roku. Jej wprowadzeniu towarzyszyło uchylenie restrykcyjnej i niepopularnej ulgi na nabycie nowych technologii, która wspierała głównie zagraniczne technologie. Korzyść z zastosowania ulgi B+R  polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania określonych kategorii wydatków (tzw. kosztów kwalifikowanych), jakie zostały poniesione przez podatnika na działalność B+R. Podatnicy stosujący ulgę w danym roku podatkowym uzyskują więc oszczędność w wysokości płaconego podatku w ramach poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Preferencyjne opodatkowanie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)

Przepisy o preferencyjnym opodatkowaniu dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box) zostały natomiast wprowadzone w Polsce 3 lata później.  Istotą preferencji jest możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku dochodowego (5%) do dochodu uzyskanego z tzw. kwalifikowanych IP (np. patentu, autorskiego prawa do programu komputerowego). Regulacja opiera się na założeniu, że dochody związane z kwalifikowanym IP powinny być korzystnie opodatkowane w zakresie, w jakim kwalifikowane IP generujące przychody jest efektem prac badawczo-rozwojowych, wymagających poniesienia kwalifikowanych kosztów. Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych IP, w wysokości iloczynu dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym oraz ustawowo określonego wskaźnika obliczonego według ustawowego wzoru (tzw. wskaźnika nexus). W praktyce, wzór promuje prowadzanie przez podatników innowacyjnych prac we własnym zakresie, co przekłada się na większy kwalifikowany dochód objęty obniżoną stawką, a w konsekwencji mniejszy podatek do zapłaty.

Równoczesne stosowanie B+R i IP Box przed 2022 rokiem

Wprowadzeniu przepisów o IP Box w 2019 roku towarzyszyła ciekawość co do wzajemnej relacji preferencji i ulgi. Podatnicy komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych, którzy osiągali z nich dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej byli bowiem żywo zainteresowani zastosowaniem obu mechanizmów w stosunku do tego samego dochodu.

Odnosząc się do tej kwestii w objaśnieniach podatkowych Ministra Finansów z 15 lipca 2019 roku dot. IP Box wskazano, że ulga B+R nie podlega uwzględnieniu w obliczeniu podstawy opodatkowania podlegającej preferencyjnej stawce 5% z IP Box. Powyższe uzasadniono regułą, zgodnie z którą koszty uzyskania przychodu uwzględnione przy obliczaniu dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych (np. ulga B+R) nie mogą zostać następnie uwzględnione przy obliczaniu dochodu opodatkowanego na zasadach szczególnych (np. z kwalifikowanych IP). Wyjaśniono również, że w ramach jednego roku podatkowego podatnicy mogą stosować ulgę B+R oraz preferencję IP Box, niemniej wobec różnych kategorii dochodu (B+R wobec dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych oraz IP Box wobec dochodu z kwalifikowanego IP). Konkluzje te powtarzał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach indywidualnych. Ze względu na stanowisko administracji, podatnicy nie decydowali się na równoczesne stosowanie obu mechanizmów. Zamiast tego, pod koniec roku podatkowego dokonywali kalkulacji wariantowej oraz wyboru optymalnego dla nich rozwiązania.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność