Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Spotkanie Ministra Finansów z przedstawicielami Pracodawców RP

Data dodania: 22 maja 2024


17 maja 2024 r. minister finansów Andrzej Domański spotkał się z przedstawicielami Pracodawców RP. Kluczowym tematem spotkania z blisko 100 przedsiębiorcami była współpraca pomiędzy sektorem przedsiębiorstw a administracją rządową w celu tworzenia optymalnych warunków rozwoju polskiej gospodarki oraz krajowego rynku pracy. Było to pierwsze z zaplanowanych spotkań z organizacjami pracodawców zrzeszonych w Radzie Dialogu Społecznego.

Minister Finansów omówił sytuację gospodarczą Polski oraz przedstawił i przedyskutował z partnerem społecznym kluczowe wyzwania gospodarcze. Pracodawcy RP zaprezentowali koncepcję platform branżowych, kwestie finansowe, aktualne zagadnienia podatkowe oraz trendy i wyzwania rynkowe.

Zdaniem Ministra Finansów na szczególną uwagę zasługuje zbliżająca się prezydencja Polski w Radzie UE. W związku z tym potrzebne jest włączenie przedsiębiorców w prace nad priorytetami, które polski rząd będzie prezentował na forum Unii Europejskiej. Będzie to miało na celu wzmocnienie głosu polskiego biznesu na forum europejskim i tworzenie warunków ekspansji polskich firm na rynki zagraniczne.

Dialog i współpraca Ministerstwa Finansów z organizacjami pracodawców – jak uznały strony spotkania – jest kluczowy dla harmonijnego rozwoju gospodarki i efektywnego zarządzania polityką gospodarczą państwa oraz pozwala firmom wykorzystywać szanse rynkowe. Agenda spotkania MF z Pracodawcami RP zawierała też omówienie najważniejszych kwestii dotyczących stanu finansów państwa, zawartych w Białej Księdze finansów publicznych i związanych z nimi wyzwań dla resortu.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność