Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Ubezpieczenia – bancassurance oraz przedkontraktowe obowiązki informacyjne

Tekst: Ubezpieczenia - bancassurance oraz przedkontraktowe obowiązki informacyjne

Data dodania: 1 lutego 2023


Ryzyko związane z wystąpieniem zdarzeń, których nie możemy przewidzieć, jest nieodłącznym elementem naszego życia. Z tego też powodu dużą popularnością cieszą się produkty ubezpieczeniowe, również te dystrybuowane przez instytucje bankowe.

Autor opracowania „Ubezpieczenia – bancassurance oraz przedkontraktowe obowiązki informacyjne” wyjaśnia, czym jest bancassurance, jakie korzyści z niego wynikają i jakie obowiązki informacyjne spoczywają na ubezpieczycielu. W opracowaniu znajdują się również przykłady towarzystw ubezpieczeniowych, dla których wybrane banki pełnią funkcję agenta ubezpieczeniowego oraz typy ubezpieczeń oferowanych przez wybrane banki w ramach działalności agencyjnej.

Ważnym zagadnieniem są również ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W poniższym opracowaniu znajdą Państwo odpowiedź na pytanie o to, dlaczego od wielu lat ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy jest poddawany krytyce, między innymi przez Rzecznika Finansowego.

Opracowanie jest dostępne pod linkiem: opracowanie.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność