Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Wiemy, komu Polacy ufają najbardziej. Nowa informacja sygnalna Instytutu Finansów

if 6 www

Data dodania: 2 sierpnia 2023


Najnowsze badanie przedstawione przez Instytut Finansów pokazało, którym grupom zawodowym Polacy ufają najbardziej, a do których mają najmniejsze zaufanie.

Doktor Katarzyna Obłąkowska oraz doktor Jakub Bartak z Zespołu Analiz Behawioralnych i Badań Społecznych Instytutu Finansów to autorzy najnowszego opracowania naszego instytutu. W informacji sygnalnej pt. „Zaufanie Polaków w życiu prywatnym i zawodowym” można znaleźć fakty na temat tego, jakim grupom zawodowym ufają nasi obywatele, a którym zdecydowanie mniej.

W naszym badaniu eksperci zadawali respondentom pytania o to, przedstawicielom jakich zawodów ufają, ale także pytania dotyczące poziomu zaufania do rodziny i bliskich. To wszystko złożyło się na kompleksowy obraz nastawienia Polaków do różnych osób i środowisk – komentuje Łukasz Chrobak, dyrektor Instytutu Finansów.

Badanie pokazało, że największe zaufanie Polacy żywią do rodziny i przyjaciół. Członkom rodziny ufa aż 91% badanych, podczas gdy brak zaufania wyraziło jedynie 5%. Z kolei zaufanie wobec przyjaciół deklarowało 85% respondentów, przy jedynie 7% deklarujących brak zaufania. Zdecydowanie większą nieufnością badani obdarzają osoby spotykane w życiu codziennym – w tym przypadku to jedynie 47% deklarujących zaufanie i aż 32% deklarujących przeciwną postawę.

A które zawody cieszą się największym zaufaniem społecznym w naszym kraju? Pod tym względem zdecydowanie przodują lekarze i pielęgniarki – odpowiednio 72% i 71% respondentów deklarujących zaufanie. Polacy ufają także strażakom (68% deklaracji zaufania) oraz rolnikom (66%), nauczycielom (65%) i żołnierzom (63%). Na drugim końcu skali spośród kilkunastu przeanalizowanych grup zawodowych znaleźli się księża (tylko 39% zaufania i aż 41% deklaracji nieufności) oraz dziennikarze (32% zaufania i 43% deklaracji nieufności).

Zachęcamy do zapoznania się z całością naszego opracowania i szczegółowymi wynikami badań. Materiał dostępny jest na stronie Instytutu Finansów.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność