Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Wpływ wskaźnika nexus na wysokość ulgi IP Box

Tekst: Wpływ wskaźnika nexus na wysokość ulgi IP BOX

Data dodania: 9 grudnia 2022


Ulga IP BOX (inaczej innovation box) jest jedną z ciekawszych ulg oferowaną przez ustawy o podatkach dochodowych w polskim systemie podatkowym. Pozwala ona na preferencyjne (zaledwie 5%) opodatkowanie dochodów powstałych przy wykorzystaniu kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Jednakże zarówno ustawa o CIT jak i ustawa o PIT limituje możliwość opodatkowania przedmiotów dochodów. W jaki sposób?

Podatnik wyliczając wysokość dochodu, dla którego może zastosować preferencyjną stawkę podatku, musi także uwzględnić wysokość wskaźnika nexus, bowiem dochód, który można opodatkować 5% stawką podatku dochodowego, to nic innego jak iloczyn całości dochodów kwalifikowanych oraz wskaźnika nexus.

Natomiast należy wspomnieć, że w przypadku, gdy w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej podatnik prowadzi prace nad więcej niż jednym kwalifikowanym IP, konieczne jest, aby wskaźnik nexus został wyliczony osobno dla poszczególnego kwalifikowanego IP.

Jak należy obliczać wskaźnik nexus?

Zgodnie z art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT oraz art. 24d ust. 4 ustawy o CIT, wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

 

(a+b) * 1,3

a+b+c+d

 

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

 

Wartość wskaźnika nexus określa się od 0 do 1. Jeżeli wynosi więcej niż 1 to należy zastosować maksymalną możliwą wartość wskaźnika.

Z wyżej przedstawionego wzoru można wywnioskować, że im większy udział kosztów związanych z bezpośrednio prowadzoną przez podatnika działalnością badawczo-rozwojową (dalej jako B+R), tzn. z działalnością, którą podatnik prowadził we własnym zakresie lub nabywał wyniki prac B+R od podmiotów niepowiązanych, tym wyższy będzie przedmiotowy wskaźnik (co oczywiście przekłada się na większą wysokość dochodu kwalifikowanego, dla którego możemy zastosować preferencyjną stawkę 5%).

Natomiast, w sytuacji, gdy podatnik nabywał wyniki prac B+R od podmiotu powiązanego lub nabywał gotowe (nie wytworzone przez siebie) kwalifikowane prawo własności, wartość wskaźnika nexus będzie się odpowiednio zmniejszać, co w następstwie będzie skutkowało zmniejszeniem wartości kwalifikowanych dochodów, które można opodatkować preferencyjną stawką.

Podsumowując powyższe: aby podatnik mógł maksymalnie skorzystać z ulgi IP BOX, wskazane jest, by koszty, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością badawczo-rozwojową były przypisane w jak największej części do jego własnej, bezpośredniej działalności.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność