Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Analizy

Unijne reguły fiskalne – zgodność i związek z dyskrecjonalną polityką fiskalną

20 grudnia 2023

Pakt Stabilności i Wzrostu (Stability and Growth Pact – SGP) jest zbiorem aktów prawnych, prezentujących ustalenia uzgodnione przez przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej w Amsterdamie w 1997 roku. W kolejnych latach SGP był kilkukrotnie nowelizowany. Jego celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej (UGW), umożliwiającego zrównoważony rozwój makroekonomiczny państw członkowskich. Celem niniejszego opracowania […]

Czytaj dalej
analiza wskaźników zadłużenie sektora gospodarstw domowych okładka

Analiza wskaźników makroekonomicznych. Zadłużenie sektora gospodarstw domowych.

28 kwietnia 2023

Zadłużenie w gospodarce rynkowej jest naturalnym zjawiskiem redystrybucji siły nabywczej z przyszłości do teraźniejszości oraz od grup społecznych, które nie wydatkują całego swojego dochodu, do grup, które mają bieżące potrzeby wydatkowe przewyższające ich dochód. Z jednej strony wzrost zadłużenia prowadzi do poprawy koniunktury, jednak z drugiej, kiedy okres gospodarczego boomu już minie, może stać się […]

Czytaj dalej
> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność