Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Analiza wskaźników makroekonomicznych. Zadłużenie sektora gospodarstw domowych.

Zadłużenie w gospodarce rynkowej jest naturalnym zjawiskiem redystrybucji siły nabywczej z przyszłości do teraźniejszości oraz od grup społecznych, które nie wydatkują całego swojego dochodu, do grup, które mają bieżące potrzeby wydatkowe przewyższające ich dochód.

Z jednej strony wzrost zadłużenia prowadzi do poprawy koniunktury, jednak z drugiej, kiedy okres gospodarczego boomu już minie, może stać się nadmiernym ciężarem dla dłużników, a także czynnikiem hamującym popyt zagregowany i wzmagającym procesy recesyjne. Z punktu widzenia tych procesów znaczenie ma struktura sektorowa zadłużenia, jego dynamika w poprzedzających latach oraz przeznaczenie.

W tym miejscu przyjrzymy się nieco zadłużeniu sektora gospodarstw domowych (zadłużenie publiczne zostało zaprezentowane w jednym z naszych poprzednich opracowań, a zadłużenie przedsiębiorstw zostawiamy na oddzielne opracowanie).

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność