Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Unijne reguły fiskalne – zgodność i związek z dyskrecjonalną polityką fiskalną

Pakt Stabilności i Wzrostu (Stability and Growth Pact – SGP) jest zbiorem aktów prawnych, prezentujących ustalenia uzgodnione przez przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej w Amsterdamie w 1997 roku. W kolejnych latach SGP był kilkukrotnie nowelizowany. Jego celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej (UGW), umożliwiającego zrównoważony rozwój makroekonomiczny państw członkowskich.

Celem niniejszego opracowania jest opis założeń oceny zgodności numerycznej polityki fiskalnej z czterema regułami fiskalnymi oraz analiza danych empirycznych opracowywanych przez European Fiscal Board2 za okres 2005–2022. Baza danych koncentruje się na tym, co jest nazywane zgodnością numeryczną, obliczaną na podstawie wyników budżetowych państw członkowskich UE. Nie jest to zatem ocena formalna oparta na przepisach prawa i dokumentach wykonawczych (European Commission, 2019). Zastosowano proste miary statystyczne, tj. statystyki opisowe i miary dwuwymiarowej korelacji liniowej (celem tej analizy nie jest wyciąganie wniosków w zakresie występowania związków przyczynowych).

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność