Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Finansowo-gospodarcze oczekiwania Polaków na 2024 r.

1/2024

Zespół Analiz Behawioralnych i Badań Społecznych Instytutu Finansów przygotował analizę traktującą o finansowych i gospodarczych oczekiwaniach Polaków w 2024 roku. Informacja Sygnalna numer 1/2024 przedstawia wpływ nastrojów konsumenckich na sytuację gospodarki. Zauważa się, że współczesne problemy ekonomiczne często mają początek w załamaniu się popytu, złych nastrojach konsumenckich i pogarszającej się koniunkturze konsumenckiej.
Badanie przeprowadzone zostało przez Instytut Finansów we współpracy z agencją badawczą PBS Sp o.o. w dniach 27.11-01.12.2023 r.  Na przełomie listopada i grudnia 2023 r. największa część obywateli  – 43%, spodziewała się pogorszenia sytuacji gospodarczej w kraju w 2024 r., inni –  41% przewidywali, że sytuacja finansowa ich gospodarstw domowych nie zmieni się w przyszłym roku.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność