Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Oprocentowanie depozytów bankowych w Polsce w III kwartale 2023 r. Informacja Sygnalna Instytutu Finansów

11/2023

Zespół Analiz Behawioralnych i Badań Społecznych Instytutu Finansów po raz trzeci w 2023 r. przeprowadził analizę kwartalną produktów depozytowych oferowanych na polskim rynku. Badaniu poddano ofertę 21 banków zarówno komercyjnych, jak i tych z udziałem Skarbu Państwa.

Przeprowadzono dalszą obserwację zmian oprocentowania najpowszechniejszych produktów depozytowo-oszczędnościowych i wykazano pojawiające się tendencje z uwzględnieniem zagadnień zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego. Badanie obejmuje analizę m.in. oferty ROR (rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych) dla osób fizycznych (nieprowadzących jednoosobowej działalności gospodarczej).

Badanie będące podstawą niniejszego opracowania zostało przeprowadzone w dniach 18–22 września 2023 roku. Poprzednie dwie analizy dotyczące pierwszego i drugiego kwartału br. wykonano odpowiednio w dniach 14–16 marca i 19–23 czerwca br. Wszystkie dane źródłowe zostały pozyskane z publicznie dostępnych stron badanych podmiotów, a ich zbiorcze zestawienie przedstawiono w załączniku.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność