Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Polacy o dodatkowych wydatkach publicznych na konserwację, restaurację i remonty zabytków. Informacja sygnalna z badań Instytutu Finansów

01/2023

Zabytek jest to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. W listopadzie 2022 r. wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformował, iż Rząd RP przeznaczy dodatkowe 3 mld PLN na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.

Badanie przeprowadzone przez Instytut Finansów we współpracy z agencją badawczą PBS Sp. z o.o. w dniach 9 – 19.12.2022 r. przynosi wiedzę na temat opinii dorosłej części społeczeństwa polskiego o wartościach zabytków oraz o ocenie przeznaczenia dodatkowych 3 mld PLN środków publicznych na konserwację, restaurację i remonty zabytków.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność