Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Polacy o oprocentowaniu depozytów w bankach w Polsce w okresie wysokiej inflacji. Informacja Sygnalna z badań Instytutu Finansów

04/2023

Wzrost poziomu cen w Polsce w ostatnich kwartałach i wysokie poziomy wskaźników inflacji stwarzają wyzwanie nie tylko dla polityki monetarnej realizowanej przez Narodowy Bank Polski, ale przede wszystkim dla warunków życia Polaków oraz ochrony wartości ich oszczędności. W związku z tym istotnym problemem stało się zdiagnozowanie opinii Polaków na temat podniesienia, w odpowiedzi na wysoką inflację, oprocentowania depozytów w bankach, których współwłaścicielem jest Skarb Państwa, oraz w bankach komercyjnych, a także przygotowanie analizy i monitorowanie aktualnej oferty banków w Polsce w tym zakresie.

Badanie przeprowadzone przez Instytut Finansów we współpracy z agencją badawczą PBS Sp. z o.o. w dniach od 28 października do 9 listopada 2022 r. na reprezentatywnej próbie społeczeństwa polskiego w wieku 15+ przyniosło wiedzę na ten temat opinii społecznej w analizowanej kwestii. Dla zbadania oferty banków w dniach od 14 do 16 marca 2023 r. pracownicy Zespołu Analiz Behawioralnych i Badań Społecznych Instytutu Finansów przeprowadzili analizę aktualnej w tym czasie oferty depozytowych produktów bankowych. W badaniu prześwietlono ofertę 21 banków w Polsce, które posiadały w swojej ofercie depozytowe produkty bankowe skierowanie do klientów indywidualnych.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność