Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Polacy o wydatkach publicznych na budowę zabezpieczenia granicy państwowej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białorusi. Informacja Sygnalna z badań Instytutu Finansów

10/2023

Od 2015 r. trwa w Europie kryzys migracyjny, nazywany przez Komisję Europejską kryzysem uchodźczym. Za jego przyczynę KE podawało konflikty siłowe i destabilizacje w innych niż Europa częściach świata, prześladowania, brak stabilności i ubóstwo.

W 2021 r. na granicy Polski, Litwy i Łotwy z Białorusią, będącej jednocześnie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej i granicą strefy Schengen, doszło do nasilenia kryzysu migracyjnego. Jego przyczyną, jak wskazują opracowania, były celowo zorganizowane działania reżimu białoruskiego polegające na wykorzystywaniu migrantów (obywateli Iraku, Afganistanu, Somalii, Tadżykistanu, Syrii) w odwecie za wsparcie udzielone opozycji białoruskiej oraz do wywierania presji na kraje Unii Europejskiej w odpowiedzi na nałożone sankcje.

W Polsce sytuacja ta doprowadziła do wprowadzenia stanu wyjątkowego w województwach podlaskim i lubelskim oraz do podjęcia działań przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w celu zabezpieczenia granicy państwowej i UE poprzez budowę fizycznej zapory. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, która weszła w życie 4 listopada 2021 roku.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność