Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu infin.gov.pl

Instytut Finansów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do infin.gov.pl. Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu może wystąpić każda osoba. Istnieje możliwość wystąpienia z żadaniem udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać – mailowo na adres e-mail instytut.finansow@mf.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 22 694 5789

W takim żądaniu prosimy o podanie:

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli zapewnienie dostępności strony lub jej elementów, nie będzie możliwe w tym terminie, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy także nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do zakresu wskazanego w żądaniu.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Dostępność architektoniczna

Instytut Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Instytut Finansów znajduje się w Gmachu Ministerstwa Finansów, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek usytuowany jest w dzielnicy Śródmieście, w ścisłym centrum Warszawy, otoczony ulicami: Świętokrzyską, Czackiego i Traugutta.

Do Instytutu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.

Łatwy dojazd możliwy jest metrem linią M2 – przystanek: Nowy Świat Uniwersytet lub autobusem – przystanek: Nowy Świat 02.

Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku Ministerstwa – poprzez dziedziniec – który usytuowany jest od strony ul. Świętokrzyskiej. Po obydwu stronach dziedzińca znajdują się chodniki prowadzące do budynku. Są one usytuowane prostopadle do ul. Świętokrzyskiej. Nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.

Na terenie dziedzińca od strony ul. Świętokrzyskiej funkcjonuje parking, na którym po prawej stronie wydzielone i oznaczone są 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (wjazd na parking i skorzystanie z możliwości parkowania na tych miejscach wymaga uprzedniego uzgodnienia).

Przed schodami do wejścia głównego od ul. Świętokrzyskiej po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz.

Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Instytutu przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 22 694 5789

Po wejściu do budynku po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się recepcja. Można w niej uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia. Pracownicy Instytutu osobiście odbierają z recepcji umówionych gości.

Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami z kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba na wózku, a następnie poruszać się swobodnie po budynku –  korytarzem w lewo lub w prawo. Za bramkami po prawej stronie znajduje się szatnia. Na końcu korytarzy znajdują się przeszklone drzwi, a za nimi dalsze części budynku.

Schody (rozpoczęcie i zakończenie) oznakowane są kolorem kontrastowym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Na terenie budynku znajdują się również oznaczenia poszczególnych części gmachu i informacje, które ułatwią poruszanie się po nim i umożliwią odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia.

Na ternie budynku znajdują się windy umożliwiające skorzystanie z nich osobom na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność