Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Dr hab. Paweł Felis, prof. SGH

Prof. SGH Paweł Felis – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse oraz ekspert w zakresie finansów i podatków. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Finansów SGH w Warszawie i kierownikiem Zespołu Badań Podatkowych w Instytucie Finansów przy MF. Pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Studia i Analizy Instytutu Finansów” oraz członka kolegium redakcyjnego czasopisma „Studia BAS”. Jest autorem i współautorem ok. 150 publikacji naukowych i popularyzatorskich. Sporządzał również opinie i ekspertyzy dla Kancelarii Sejmu.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność