Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Eksperci

Eksperci Instytutu

Zespół Makroekonomiczny

Zespół Makroekonomiczny zajmuje się analizą i modelowaniem wpływu szeroko rozumianej polityki fiskalnej na gospodarkę. W kręgu zainteresowań Zespołu Makroekonomicznego znajdują się głównie unijne ramy prowadzenia polityki fiskalnej i instytucjonalne rozwiązania w tym zakresie.

Zespół Analiz Behawioralnych i Badań Społecznych

Realizuje badania w obszarze finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych z wykorzystaniem technik ekonomii behawioralnej, psychologii ekonomicznej, socjologii i ekonomii. Prowadzi badania społeczne opinii, wiedzy i kompetencji obywateli w zakresie finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych.

Zespół Badań Podatkowych

Zespół realizuje zadania w zakresie badań podatkowych przy stałej współpracy z ekspertami oraz środowiskiem akademickim. Efekty prac zespołu ogłaszane są podczas seminariów, konferencji oraz sympozjów realizowanych przez Instytut Finansów.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność