Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Izabella Gołaszewska-Mazek

Izabella Gołaszewska-Mazek – Zastępca Dyrektora Instytutu Finansów

Swoją ścieżkę zawodową od początku związała z administracją państwową. Przez wiele lat pracowała przy projektach współfinansowanych ze środków unijnych m.in. w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Jako szef pionu administracji oraz p.o. głównej księgowej w Ambasadzie RP w Londynie zarządzała sekcjami: kadrową, finansową, zamówień publicznych, IT oraz sekcją nieruchomości. Jako Zastępca Dyrektora Instytutu Finansów, we współpracy lub w zastępstwie Dyrektora odpowiada za kierowanie Instytutem i reprezentowanie go na zewnątrz. Nadzoruje obszar administracyjny w zakresie zamówień, w tym zamówień publicznych, obsługi kadrowej i prawnej, koordynuje opracowywanie planów finansowych. Nadzoruje działalność edukacyjną, w tym realizację projektów, obszar komunikacji zewnętrznej, a także działalność wydawniczą.

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Ukończyła Akademię Zarządzania w Administracji Publicznej organizowaną przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność