Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Badanie wpływu publikacji informacji o przejęciu na cenę akcji spółki przejmowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 2013-2020

Jaki wpływ na cenę spółki przejmowanej ma ogłoszenie informacji o jej przejęciu? Jaką stopę zwrotu mogą uzyskać inwestorzy dzięki takiemu zdarzeniu?

Niniejszy artykuł ma na celu przeanalizowanie wpływu opublikowania informacji o przejęciu na cenę akcji spółki przejmowanej. W tym celu badaniu poddano 207 wezwań do sprzedaży akcji spółek notowanych na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ogłoszonych w latach 2013-2020. Analizę tę przeprowadzono przy wykorzystaniu analizy zdarzenia.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność