Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Duże przedsiębiorstwa w Polsce. Stan i perspektywy

Niniejsze opracowanie ma na celu prezentację stanu i znaczenia rozwoju dużych przedsiębiorstw w Polsce, z uwzględnieniem ich wpływu na kształtowanie się kierunków rozwoju ekonomicznego kraju w ostatnich latach w porównaniu międzynarodowym. Duże przedsiębiorstwa pełnią fundamentalną funkcję w gospodarce, będąc jednocześnie źródłem innowacji oraz stabilizatorem rynku pracy. Opracowanie to stanowi podstawę do dalszych, bardziej szczegółowych badań, oferując szeroki kontekst dla zrozumienia złożoności i znaczenia tego sektora.

Do przygotowania tego tekstu posłużono się metodą desk research oraz analizą danych opublikowanych i udostępnionych przez Ministerstwo Finansów (MF) oraz Główny Urząd Statystyczny
(GUS), w tym REGON, a także Eurostat. Grupa docelowa niniejszego opracowania obejmuje szerokie grono odbiorców, w tym decydentów, badaczy, studentów oraz przedsiębiorców, zainteresowanych ekonomią i rozwojem biznesu. Praca ta ma na celu zasygnalizowanie i wypełnienie luki w literaturze przedmiotu, w której dominująca koncentracja na mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach, często marginalizuje rolę dużych firm.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność