Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Działanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na przykładzie jednostki samorządu terytorialnego – powiatu łęczyńskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) – stanowi odpowiedź Rady Ministrów na problemy, które pandemia postawiła przed jednostkami samorządu terytorialnego. Walka z koronawirusem stanowiła wielkie wyzwanie organizacyjne dla różnych instytucji i dotyczyła wszystkich aspektów życia Polaków. RFIL wyszedł naprzeciw samorządom, uwalniając za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego znaczne środki finansowe na inwestycje. Celem tego działania było wsparcie i ożywienie lokalnej gospodarki, która została dotknięta pandemią i skutkami walki z tym zagrożeniem. Tak stało się w przypadku położonego w województwie lubelskim powiatu łęczyńskiego. Udział tej jednostki samorządu terytorialnego w RFIL przekładający się na konkretne inwestycje w dziedziny takie, jak: edukacja, infrastruktura i ochrona zdrowia to temat niniejszego artykułu.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność