Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

IP Box – praktyczne ujęcie

Elementem warunkującym istnienie i rozwój przedsiębiorstwa jest wprowadzanie nowych produktów i technologii oraz wykorzystywanie w procesie produkcji nowych surowców. Działania te mają na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynkach globalnych. Brak innowacyjności prowadzi do nieefektywności przedsiębiorstwa, a w konsekwencji do jego niedostosowania się do potrzeb rynkowych i upadłości. Innowacyjne przedsiębiorstwa odznaczają się konkurencyjnością, co umożliwia im minimalizację skutków ewentualnego kryzysu organizacji jako następstwa fazy cyklu życia sektora. Należy zaznaczyć, że innowacyjność nie może być postrzegana jako warunek uniknięcia kryzysu oraz przetrwania przedsiębiorstwa.

Wychodząc naprzeciw potrzebom polskich przedsiębiorstw oraz uwzględniając funkcję stymulacyjną podatków, w 2019 roku wprowadzono preferencyjne opodatkowanie z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box). Istotą tej ulgi jest opodatkowanie według 5% stawki podatku dochodowego dochodów uzyskiwanych przez podatników prowadzących działalność gospodarczą z określonych praw własności intelektualnej.

Pliki do pobrania

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność