Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Możliwości rozwoju rynku zielonych obligacji komunalnych na tle przykładów

Jakie działania marketingowe i technologiczne mogą przebudzić rynek zielonych obligacji komunalnych w związku z ambitnymi celami klimatycznymi Polski i Unii Europejskiej? Jak przenieść je na grunt całej administracji publicznej?

W niniejszym artykule poddano pod dyskusję możliwe działania, które można podjąć w celu przebudzenia rynku zielonych obligacji komunalnych.

Obecnie jednostki samorządu terytorialnego w nikłym stopniu korzystają z tego instrumentu, w porównaniu do kredytów czy klasycznych papierów wartościowych, natomiast rosnące wymagania w związku z ambitnymi celami klimatycznymi Polski i Unii Europejskiej wymagają przewartościowania obecnej struktury zadłużenia. Jednakże bez innowacyjnych rozwiązań i zachęt szansa na zmianę jest niewielka.

Dlatego też zostaną przeanalizowane działania marketingowe i technologiczne podejmowane przez inne instytucje w celu finansowania zielonych inwestycji, które wbrew pozorom można z powodzeniem przenieść na grunt całej administracji publicznej.

Artykuł uwzględnia stan prawny na dzień 2 czerwca 2022 roku.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność