Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Odmienne ujęcie deficytu sektora finansów publicznych

Procedura budżetowa jest praktykowana na całym świecie, a budżet państwa jest fundamentem, na podstawie którego państwo realizuje swoją politykę. Ustawa budżetowa jest nadrzędnym planem finansowym państwa. To w niej, w perspektywie rocznego planu, przedstawiane są prognozowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody.

Nie jesteśmy w stanie wskazać jednoznacznej, formalno-prawnej definicji procedury budżetowej. Kwestie z nią związane są regulowane przez akty prawne takie jak: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa o finansach publicznych czy regulaminy Sejmu i Senatu.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność