Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w banku. Przykłady i kierunki rozwoju

Jak przeciwdziałać praniu pieniędzy w banku? Przedstawiamy możliwości prawne, wyjaśniamy pojęcia, wskazujemy obszary przeciwdziałania. Jaka może być rola sztucznej inteligencji w zapobieganiu takim praktykom?

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie przeciwdziałania praniu pieniędzy w praktyce na dwóch przykładach przygotowanych na podstawie doświadczenia zawodowego. Wiele publikacji poświęconych AML przedstawia stany faktyczne, jednakże bez omówienia tego, co można zrobić, żeby zapobiec trwaniu procederu.

Dlatego też analizie poddane będą przesłanki zastosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa i tego, z jakich środków prawnych instytucja obowiązana może skorzystać.

Podjęta też będzie próba wyjaśnienia niektórych pojęć, które w krajowej literaturze są niedookreślone, takich jak nietypowa lub nadmiernie złożona struktura własnościowa klienta czy też pojęcie nietypowej transakcji.

Ponadto przedstawione będą obszary potencjalnego rozwoju przeciwdziałania procederowi, takie jak rola sztucznej inteligencji.

Artykuł uwzględnia stan prawny na dzień 24 maja 2022 roku.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność