Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

System finansów publicznych od kuchni

Tematyka finansów publicznych od lat jest w przestrzeni medialnej traktowana bardzo pobieżnie. Pomimo niebagatelnej roli polityki fiskalnej, stan wiedzy polskiego społeczeństwa na ten temat jest niezwykle ubogi, a zagadnienie to wchodzi do debaty publicznej zazwyczaj jedynie w czasie opracowywania projektu budżetu państwa i uchwalania ustawy budżetowej. Z reguły przytaczani eksperci od lat powtarzają te same hasła odnośnie do „dziury budżetowej” i długu publicznego. Ostatnio do listy tego typu sloganów doszły „miliardy wydawane poza budżetem”.

Podstawowy problem z wartością tego typu opinii jest taki, że odnoszą się one do pewnych fragmentarycznych pojęć czy zjawisk występujących w finansach publicznych, jednak bez wyjaśnienia ich relacji oraz wpływu na cały system. Sprowadza się to do rzucania pustych haseł dotyczących negatywnego wpływu deficytu na gospodarkę i wydawania nadmiernej ilości środków publicznych. W rezultacie polski system finansów publicznych można porównać do drogi, którą opinia publiczna porusza się po omacku, prowadzona tu i ówdzie pojedynczymi błyskami. Opracowanie W jaki sposób państwo finansuje swoje działania? System finansów publicznych od kuchni ma za zadanie tę przestrzeń rozświetlić.

Poprzez kompleksowe opisanie funkcjonowania systemu finansów publicznych pozwoli czytelnikowi „połączyć kropki” i zrozumieć, skąd pewne głośno opisywane w mediach zjawiska wynikają.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność