Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Wymiana informacji podatkowych w świetle regulacji FATCA

Na czym polega wymiana informacji podatkowych? Jaka jest geneza i najważniejsze rozwiązania zawarte w przepisach FATCA? Jakie są ich skutki dla polskich rezydentów podatkowych?

FATCA, czyli amerykański system wymiany informacji o rachunkach raportowanych powstał po to, żeby zwiększyć zgodność z amerykańskim prawem podatkowym wśród obywateli i rezydentów amerykańskich posiadających aktywa finansowe poza Stanami Zjednoczonymi.

W niniejszym artykule przeanalizowano podstawowe zagadnienia związane z wdrażaniem regulacji mających na celu poprawę wymiany informacji podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji FATCA. Omówiono również, jakie zmiany zostały w związku z tym wprowadzone w polskim prawie.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność