Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Specjalista w Zespole Edukacyjno-Wydawniczym

Tekst: Instytut Finansów rekrutuje! Specjalista, Zespół Edukacyjno-Wydawniczy, aplikuj do 31.12.2022

Stanowisko:
Specjalista w Zespole Edukacyjno-Wydawniczym

Data dodania:
9 grudnia 2022

Zakres obowiązków:
? Koordynacja organizacji konferencji oraz promocji projektów edukacyjnych, naukowych i publikacji Instytutu;
? Projektowanie i publikowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych w social mediach oraz na stronie Instytutu;
? Współpraca ze środowiskiem uczelni wyższych;
? Współtworzenie strategii komunikacji oraz prowadzenie zewnętrznej komunikacji Instytutu;

Profil kandydata:
? Wykształcenie wyższe w obszarze finansowo-ekonomicznym, prawniczym, pedagogicznym, psychologicznym, PR lub dziennikarstwa;
? Min. 3-letni staż pracy;
? Znajomość zasad komunikacji w social mediach;
? Kreatywność, otwartość, obowiązkowość, umiejętność pracy pod presją czasu;
? Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie i w piśmie;  Mile widziane doświadczenie we współpracy z ośrodkami akademickimi;

Oferujemy:
? Możliwość znacznego wpływu na kształt komunikacji oraz realizacji projektów edukacyjnych Instytutu;
? Pracę w centrum Warszawy z możliwością częściowo pracy zdalnej oraz elastyczne godziny pracy;
? Możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin.

 

Aplikuj do 31.12.2022
Aplikacje prosimy przesyłać: rekrutacja.infin@mf.gov.pl
Aplikacja powinna zawierać CV.

Opcjonalnie: list motywacyjny, dodatkowe zaświadczenia potwierdzające wskazane umiejętności.
Zastrzegamy sobie możliwość do skrócenia czasu przyjmowania aplikacji.

O Zespole
Zespół Edukacyjno-Wydawniczy to jednostka realizująca projekty edukacyjne oraz wydawnicze. Jej zadaniem jest koordynacja komunikacji Instytutu oraz prowadzenie wydawnictwa.

O Instytucie
Instytut Finansów prowadzi badania i analizy w zakresie podatków, finansów publicznych oraz instytucji finansowych. Misją Instytutu jest zwiększenie świadomości finansowej i podatkowej Polaków, poprzez aktywność wydawniczą oraz organizację projektów edukacyjnych.

 


Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o pracę
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Finansów z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12
2. Z Administratorem można skontaktować się:
 Drogą elektroniczną: instytut.finansow@mf.gov.pl,
 Drogą telefoniczną: +48 22 694 34 57,
 Wysyłając pismo na adres: Instytut Finansów ul. Świętokrzyska 12; 00-916 Warszawa.
3. Zgodnie z art. 37 RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się elektronicznie: iod.infin@mf.gov.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji celu na podstawie umowy oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych, a za Pani/Pana zgodą dane będą przechowywane i wykorzystane w przyszłych procesach rekrutacyjnych, a poza kończeniu procesu rekrutacji przez 2 lata w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
8. Posiada Pani/Pan
 prawo dostępu do podanych p danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
 prawo do sprostowania danych osobowych;
 prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 prawo do przeniesienia danych osobowych.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność