Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian

01/2023

Raport Instytutu Finansów podejmuje temat opodatkowania nieruchomości w Polsce. Analiza została przeprowadzona na tle innych systemów europejskich. Dotyczy wybranych zagadnień i problemów obecnego systemu, a także zawiera rekomendacje od niezależnych ekspertów, którzy stworzyli raport.

Podatek od nieruchomości wraz z podatkiem rolnym i leśnym tworzą w Polsce system podatków pobieranych w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości w określonych celach. Choć system ten ukształtowano w ogólnym zarysie w okresie funkcjonowania gospodarki centralnie planowanej, ciągle jeszcze nie został poddany gruntownej przebudowie. Jest postrzegany i oceniany jako przestarzały i niedostosowany do rozwiązań obowiązujących w większości państw europejskich.

Słabości obecnej konstrukcji podatków od nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych wpływają na ograniczenie nie tylko ich potencjału fiskalnego, ale także przydatności jako instrumentu kształtowania efektywnej polityki przestrzennej i lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Od dawna są więc postulowane zmiany w konstrukcji podatków od nieruchomości.

W naszym Raporcie staramy się ukazać wiele mankamentów obecnego systemu podatkowego, które przemawiają za potrzebą zmiany. Co więcej, w autorskich analizach pragnęliśmy wskazać możliwe kierunki racjonalizacji systemu podatkowego, który powinien służyć zarówno budżetom gmin, jak i interesom społeczności lokalnych – stwierdza redaktor raportu dr hab. Paweł Felis, prof. SGH.

To opracowanie naukowe, w którym autorzy stawiają pytania, zbierają dane i wyciągają wnioski, nie stawiają się jednak w roli rozjemców i decydentów. W Instytucie Finansów zależy nam na wysokiej jakości merytorycznej analiz i pobudzaniu dyskursu – mówi Łukasz Chrobak, dyrektor Instytutu.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność