Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Perspektywy ekonomiczne młodego pokolenia

02/2023

W celu analizy sytuacji młodych ludzi na rynku należy ocenić obecny stan demograficzny (przez co będzie możliwość wyobrażenia, jak w przyszłości może wyglądać rynek pracy), poziom wykształcenia (pokazujący, czy młodzi ludzie chcą się rozwijać, a tym samym chcą sobie ułatwić wejście na rynek pracy) oraz pomoc oferowaną przez Powiatowe Urzędy Pracy (pozwalające na przebranżowienie, skutkujące lepszym dopasowaniem do rynku pracy). Dodatkowo należy również sprawdzić sytuację na rynkach pracy wśród państw Unii Europejskiej, zarówno pod względem ogólnie panującego bezrobocia, jak i skupiając się na młodych ludziach chcących podjąć pracę zarobkową.

Prowadzona w naszym kraju debata na temat aktywizacji zawodowej młodych osób powinna mieć za punkt odniesienia rozwiązania przyjęte w innych państwach, które wykazały efektywność i skutecznie wpływają na funkcjonowanie rynku pracy.

Niniejsze opracowanie stanowi zestawienie rozwiązań prawnych, polityk i dobrych praktyk przyjętych w innych krajach Europy. Autorzy podejmują próbę ich oceny z wykorzystaniem narzędzi ekonomicznej analizy prawa.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność