Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Rola Państwa w kreowaniu rozwoju

1/2022

Raport przygotowany przez  Zespół Polityk Publicznych Instytutu Finansów stanowi zwięzłą syntezę historycznych i obecnych trendów, odnoszących się do reakcji państwa względem kryzysów następujących po nieprzewidywalnych sytuacjach.

 W perspektywie obecnie panującej sytuacji post-pandemicznej i wojny trwającej za wschodnią granicą, raport ten pomaga czytelnikowi określić własne stanowisko i wysnuć wnioski na temat roli państwa w obszarze reakcji na sytuacje kryzysowe w gospodarce. Zestawiając ograniczony interwencjonizm państw w kryzysie 2007-2009 roku z szeroko zakrojonymi działaniami podjętymi w odpowiedzi na kryzys wywołany przez pandemię COVID-19, autorzy wysuwają tezę o konieczności podejmowania działań przez państwo.

Całość problematyki przedstawiona jest poprzez zaprezentowanie rozwiązań zaimplementowanych na arenie europejskiej przez rządy poszczególnych państw, a także tych zaproponowanych przez Unię Europejską.

Autorzy przedstawiają stan ekonomiczny, w jakim polska gospodarka weszła w kryzys COVID-19 oraz opisują, jakie narzędzia zastosowano w celu minimalizowania negatywnych skutków gospodarczych pandemii dla utrzymania miejsc pracy w Polsce. Analiza dotyka prawnych i finansowych aspektów zastosowania tzw. „tarcz antykryzysowych”.

Na podstawie przeprowadzonej analizy raport prezentuje przesłanie, w którego rozumieniu za istotną uważana jest rola państwa w funkcjonowaniu gospodarki, reagowaniu na jej kryzysy  i umożliwianiu jej rozwoju.

Pliki do pobrania

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność