Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Rozwiązania sprzyjające innowacjom oraz działalności B+R w Polsce na tle wybranych państw

04/2022

Raport Instytutu Finansów opisuje istotny temat rozwiązań legislacyjnych sprzyjających innowacyjnej gospodarce. 

Ostatnie lata to czas wzrostu znaczenia gospodarki opartej na wiedzy. Innowacje oraz działalność badawczo-rozwojowa są kluczowe w osiąganiu wzrostu gospodarczego przez państwa rozwinięte. Dostrzegając możliwości i niezliczone korzyści jakie daje taki typ gospodarki, państwa coraz częściej decydują się na wprowadzanie do swoich przepisów regulacji, która ma wspierać rozwój w tych kluczowych obszarach. Analiza tych rozwiązań jest przedmiotem niniejszego raportu.

Omawiając najciekawsze rozwiązania wspierające innowacyjną gospodarkę, autorzy najpierw przybliżają znaczenie, związanych z nią pojęć. Czym jest innowacja? Czym jest działalność B+R?  Czy te pojęcia są tożsame, czy może się od siebie różnią? Pojęcia te zostały wyjaśnione w oparciu o używane międzynarodowe podręczniki tematyczne. 

Na łamach niniejszego opracowania analizie zostały poddane rozwiązania funkcjonujące w dziesięciu europejskich państwach. Grupa badawcza została wybrana w sposób umożliwiający przeanalizowanie zarówno największych gospodarek naszego kontynentu (Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii) jak i krajów sąsiednich, będących na podobnym poziomie rozwoju(przykładowo pozostali członkowie Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czechy, Słowacja i Węgry). W ramach analizy skupiono się z jednej strony na preferencjach w zakresie danin, które takie „innowacyjne” podmioty muszą płacić (podatki, składki na ubezpieczenia społeczne itp.), natomiast z drugiej na wszelkich programach finansowania tego typu działalności ze środków publicznych.

Pomysły zaczerpnięte z innych krajów zestawione są w ostatnim rozdziale z rozwiązaniami funkcjonującymi w Polsce. Opisano historię ewolucji instrumentów wsparcia innowacji i B+R do czasu obecnego. W jaki sposób możemy bardziej zachęcić przedsiębiorców do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w Polsce? Potencjalne obszary rozwoju na bazie inspiracji rozwiązaniami z przeanalizowanych krajów wskazane zostały na koniec Raportu.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, jest dostępna w zakładce raporty.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność