Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Lekcja 2. Rynek ekonomiczny.

Część 2 to rozszerzenie pojęć poruszanych w pierwszej części serii scenariuszy. Dzięki niemu uczniowie zrozumieją istotę rynku ekonomicznego oraz będą umieli odróżnić go od znanego im rynku w znaczeniu fizycznego miejsca, czyli targowiska. Wprowadzony zostaje podział na rynek detaliczny i hurtowy oraz kluczowe do jego zrozumienia rozróżnienie dóbr na pośrednie i finalne. Scenariusz płynnie prowadzi od pojęcia gospodarki poprzez jej mierzalność przy pomocy PKB do wyjaśnienia zjawiska cyklu koniunkturalnego.

Zrozumienie zagadnień jest możliwe dzięki wieloetapowej prezentacji, stanowiącej rozbudowane wprowadzenie tematyki przy użyciu produktów stosowanych w życiu codziennym, co w ciekawy sposób angażuje uczniów. Utrwalenie pojęć ułatwiają takie aktywności, jak wykreślana, czy praca plastyczna z elementami mapy myśli.

Pobierz scenariusz lekcji 2.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność