Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Lekcja 3. Nadzór nad instytucjami finansowymi.

Część 3 wyjaśnia rolę i zadania instytucji związanych z rynkiem finansowym, jakimi są Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Rzecznik Finansowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Narodowy Bank Polski. Stanowi on pewnego rodzaju przestrogę i nawołanie do ostrożności w przypadku poruszania się po bardzo specjalistycznym rynku finansowym, jak również instrukcję tego, gdzie można zwrócić się o pomoc w przypadku problemów z instytucjami finansowymi. Dla lepszego zrozumienia zadań NBP, zostały też wyjaśnione pojęcia inflacji wraz z przyczynami jej powstawania, deflacji oraz stóp procentowych.

W niniejszym konspekcie zajęć uczniowie mają okazję pracować nie tylko z materiałem video i zadaniami z nim związanymi, ale również z komiksem i ćwiczeniami matematycznymi, prowadzącymi do zrozumienia praktycznego aspektu pojęcia inflacji.

Pobierz scenariusz lekcji 3.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność