Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Lekcja 5. Bezrobocie.

Część 5 zamyka serię scenariuszy tematyką bezrobocia. Krótki materiał video wyjaśnia podstawowe pojęcia, takie jak znaczenie wyrażenia „osoby bezrobotne”, wyraźnie zaznaczając, kto może być zaliczany do tej grupy. Konspekt zajęć stanowi kompleksowe ujęcie tematu i został podzielony na trzy części – pojęcia podstawowe, rozszerzenie pojęć o rodzaje bezrobocia i zagadnienia z zakresu poszukiwania pracy oraz zadania praktyczne.

Uczniowie utrwalą zdobytą wiedzę, uzupełniając krzyżówkę oraz tekst z lukami, ale również będą mieli szansę obliczyć stopę bezrobocia, czy przeprowadzić analizę sytuacji życiowych osób, które są dotknięte bezrobociem. Wykonają także pracę plastyczną oraz ćwiczenia sprawdzające czytanie ze zrozumieniem.

Pobierz scenariusz lekcji 5.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność