Otwórz menu
Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę

Czasopismo

Studia i Analizy

O czasopiśmie

„Studia i Analizy Instytutu Finansów” to ogólnopolski półrocznik naukowy wydawany przez Wydawnictwo Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. Jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym poświęconym aktualnym zagadnieniom społeczno-gospodarczym. Publikuje recenzowane artykuły naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój i upowszechnianie nauki w dziedzinie nauk społecznych, a w szczególności: ekonomii i finansów, nauk o polityce i administracji, nauk socjologicznych, nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk prawnych.

Jako cel stawia sobie rozpowszechnianie wartościowej wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań naukowych doktorantów.

Czasopismo ma formę wydawnictwa elektronicznego działającego na zasadzie open access/pełny wolny dostęp, wydawane jest również w formie drukowanej.

Rada Programowa

rada programowa

Kolegium Redakcyjne

Redaktor naczelny: dr hab. Paweł Felis (Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie)
Sekretarz redakcji: 
Marta Szelichowska-Kiziniewicz

Skład Redakcji:

Dokumenty

Standardy publikacji artykułów w czasopiśmie Studia i Analizy Instytutu Finansów

Załącznik nr 1. Wskazówki dotyczące przygotowania materiałów przez autorów

Załącznik nr 2. Oświadczenie autora/autorów dotyczące dzieła

Załącznik nr 3. Klauzula informacyjna dla autorów dzieła

Załącznik nr 4. Etyka wydawnicza

Kontakt

Adres mailowy: wydawnictwo.infin@mf.gov.pl

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie artykułów odbywa się w trybie ciągłym.

> Aktualności > Raporty > Opracowania > Dla mediów > Czytaj więcej
Ikona telefonu

tel. 22 694 5789

Ikona maila

instytut.finansow@mf.gov.pl

Ikona mapy

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Zamknij menu
Dostępność